Nikon-logo

Nikon Imaging | Norge | Europa

VILKÅR

Nikon Student Discount Program

Nikon sitt rabattprogram for studenter


 1. Dette tilbudet er tilgjengelig ved kjøp av de produkter som oppgis i dette programmet, når kjøpet er gjort hos en av de oppgitte forhandlerne og av elever som er innskrevet ved en av de oppgitte utdannelsesinstitusjonene.
 2. Programmet gjelder kun for produkter som er levert og distribuert av NIKON UK LTD. NUF (nedenfor kalt Nikon) i Norge. Klikk her for å se en liste over autoriserte Nikon-forhandlere som inngår i dette programmet. Programmet gjelder kun nye produkter – ikke brukte, renoverte/reparerte eller forfalskede (inkludert parallellkjøpte varer fra områder utenfor EU/EFTA). Utvalget kan variere mellom butikkene.
 3. Tilbudet gjelder for kjøp gjort innen den 30. juni 2020. Den oppgitte rabatten skal trekkes fra i butikken ved kjøpet. Ansvaret for å kreve at rabatten mottas hviler på den som ønsker å ta del i tilbudet. Etterregistrering av kjøp for å motta rabatt i ettertid er ikke mulig.
 4. Produkter som inngår i dette tilbudet selges så langt lageret rekker og med vanlige betingelser for forbrukerkjøp. Hvis en forhandler unnlater å bestille/levere et kampanjeprodukt i kampanjeperioden, er dette ikke Nikon sitt ansvar.
 5. For å kunne utnytte dette tilbudet må du først registrere deg og motta bevis fra Nikon på at du kan delta i programmet. For å kunne benytte deg av tilbudet, må dette beviset fremvises ved kjøpet sammen med gyldig legitimasjon. Følgende opplysninger kreves for å gjennomføre registreringen:
  1. For- og Etternavn
  2. E-post-adresse
  3. Telefonnummer
  4. Opplysning om hvilken av utdannelsene som inngår i dette programmet du deltar i.
  5. Tillatelse til at Nikon kontrollerer personopplysningene samt at Nikon har rett til å kommunisere med deg i forbindelse med studentprogrammet
 6. Tilbudet er personlig for den personen som er registrert og er begrenset til ett (1) eksemplar av hvert produkt som inngår i programmet. Hvis Nikon oppdager at tilbudet misbrukes eller overutnyttes, for eksempel ved at en person kjøper flere enn ett (1) eksemplar av de produktene kampanjen omfatter, forbeholder Nikon seg rett til å kreve den innvilgede rabatten tilbakebetalt og så utestenge vedkommende fra dette tilbudet.
 7. De fleste spørsmål kan besvares gjennom et besøk på vår hjemmeside for nordic.nikon.no/student. Øvrige spørsmål henvises til Nikon sin kundeservice på telefon 67 82 74 00.
 8. Nikon forbeholder seg retten til å kontrollere enhver søknad. Om søknaden ikke oppfyller vilkårene eller om deltakere misbruker kampanjen på noe vis vil søknaden bli avvist. Nikon sine beslutninger når det gjelder dette tilbudet er endelige og kan ikke overprøves.
 9. Nikon kan gi dine opplysninger til en tredje part for håndtering og oppfyllelse, men kun for dette tilbudet.
 10. Nikon forbeholder seg retten til når som helst uten forvarsel og med umiddelbar virkning endre vilkårene for denne kampanjen. Erstatning fordi Nikon forandrer kampanjebetingelsene kan ikke kreves.